• Ông: Nguyễn Công Sơn

  Phó Chủ tịch xã

  Điện thoại: 0919161941

  Mail: ncson01@angiang.gov.vn

 • Ông: Lê Thanh Long

  Công chức tư pháp, hộ tịch

  Điện thoại: 0939.990.405

  Mail: ....

Sản phẩm địa phương
UBND TT Nhà Bàng - huyện Tịnh Biên

Copyright © 2018 tinhbien.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/nhabang.All Rights Reserved