Tin nổi bật                                                      
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Chính trị - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Kinh tế - Nông nghiệp
Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể
Văn hoá - Thể thao
Y tế - Giáo dục
  • Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tịnh Biên kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh  (22/05/2018)

    Do tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tăng đột biến. Mới đây, ông Trần Bá Phước – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tịnh Biên đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn xã Tân Lợi.

  • Bài: Hội Khuyến học xã An Phú - điểm tựa vững chắc cho học sinh nghèo.  (14/05/2018)

    Thưa QV và CB!. Lúc sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã có dạy “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Thực hiện lời dạy của Bác, nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong sự nghiệp phát triển đất nước. Đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi và phát động nhiều phong trào, cuộc vận động để chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài và đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong toàn hệ thống chính trị. Từng ngành, từng địa phương đều xây dựng Hội khuyến học để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Hội Khuyến học xã An Phú là một điển hình như thế.

  • Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết  (13/05/2018)

    Từ đầu năm đến nay toàn huyện xãy ra 58 ca Sốt xuất huyết, trong đó cao nhất là xã Tân Lợi với 13 ca. Để chủ động phòng, chống, kiên quyết ngăn chặn dịch bùng phát lan rộng và kéo dài trong toàn huyện; Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:

Hoạt động xã - thị trấn