Responsive image
 • Đảng bộ xã Vĩnh Trung tích cực học tập và làm theo gương Bác
  23/04/2019 | 09:25
  Thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở xã Vĩnh Trung được thực hiện nghiêm túc, dần đi vào nề nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
  06/04/2019 | 01:34
  Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên vừa ban hành Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Mục đích nhằm riển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 theo chuyên đề:“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác và là công việc thường xuyên, nền nếp của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.
 • Hội Cựu chiến binh xã An Cư phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa
  06/04/2019 | 01:22
  Phong trào Cựu chiến binh gương mẫu là một hoạt động quan trọng của tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp, nhằm xây dựng hội trong sạch vững mạnh và cũng là đòn bẩy để phong trào thi đua ngày càng đa dạng và phong phú, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo động lực trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 • An Nông với những kết quả sau 03 năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  26/03/2019 | 02:55
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ chính trị, việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành, theo từng chuyên môn nghiệp vụ và sinh hoạt đời sống nhân dân theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Từ đó, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong sự nghệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
  24/03/2019 | 08:42
  Mục đích nhằm riển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 theo chuyên đề:“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác và là công việc thường xuyên, nền nếp của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.
 • Ông Dương Văn Mít - Chủ tịch Hội Chử Thập đỏ xã Núi Voi học tập và làm theo gương Bác
  14/03/2019 | 04:42
  Với suy nghĩ giản dị học Bác không ở đâu xa, mà ngay từ những việc làm nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể hóa lời dạy của Bác, gắn với hoạt động của Hội. Ông Dương Văn Mít - Chủ tịch Hội Chử Thập đỏ xã Núi Voi luôn học tập và làm theo gương Bác trong công tác xã hội từ thiện.
 • Tịnh Biên: Nhiều mô hình, cách làm hay qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ Thị số 05 của Bộ Chính trị
  11/03/2019 | 07:02
  Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được triển khai sâu rộng, thực hiện sáng tạo, với nhiều hình thức phong phú, đã có sức lan tỏa lớn tới các cấp, các ngành, đơn vị, cá nhân trong toàn huyện, xuất hiện nhiều cách làm, mô hình hay, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển... Đó là những kết quả quan trọng, sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại huyện Tịnh Biên.
 • Học tập Bác Hội Cựu chiến binh xã An Nông tăng cường bảo vệ an ninh biên giới
  28/02/2019 | 08:20
  An Nông là một trong bốn địa phương của huyện Tịnh Biên có đường biên giới giáp nước bạn Campuchia, đời sống người dân còn nghèo, đa số sống bằng nghề nông nghiệp và làm thuê, nên việc nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn hạn chế trong nhận thức. Hơn nữa khu vực tuyến biên giới thuộc địa bàn xã quản lý, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn nhiều tiềm ẩn phức tạp khó lường. Mặt khác, các đảng phái đối lập, những phần tử xấu, phần tử lưu vong kích động lợi dụng sự tự do tín ngưỡng dân tộc, tôn giáo của nước ta, gây chia rẻ khối đại đoàn kết toàn dân, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn xã.
 • An Nông cần xây dựng mô hình học theo gương Bác
  26/01/2019 | 10:46
  Hội nghị cán bộ, công chức xã An Nông năm 2019 vừa được tổ chức. Đến dự, có đồng chí Lâm Văn Bá - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.
 • Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  27/11/2018 | 07:38
  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", như sau: