Responsive image
 • Đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh Trung học Bác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng
  27/09/2019 | 12:00
  Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, 50 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân huyện Tịnh Biên nói chung, UBND xã Vĩnh trung nói riêng đã phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, thường xuyên quan tâm chăm lo việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
 • Thị trấn Nhà Bàng học tập và làm theo Bác về quan tâm, chăm lo cho người nghèo
  07/09/2019 | 12:00
  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, khi trở về nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương vô hạn cho đồng bào, đồng chí, nhất là những người gặp hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói.
 • Thị trấn Tịnh Biên tổ chức hội thi tìm hiểu về Bác và Đoàn thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh
  08/08/2019 | 07:41
  Đoàn thanh niên thị trấn Tịnh Biên vừa tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về Bác Hồ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
 • Chiến sĩ Lâm Chí Hải “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiết kiệm vì ngày mai lập nghiệp”
  06/08/2019 | 08:03
  Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua Tuổi trẻ Đoàn cơ sở Phòng tham mưu, Sư đoàn 330 đã tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ thực hành tiết kiệm để lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, có sức lan tỏa lớn trong tổ chức Đoàn cơ sở. Nổi bật là chiến sĩ Lâm Chí Hải, Trung đội 1, Đại đội 23 Vệ Binh - là người chiến sĩ gương mẫu “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hành tiết kiệm để ngày mai lập nghiệp”.
 • Tịnh Biên tổ chức Hội thi nâng cao nhận thức và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
  27/05/2019 | 07:34
  Ban tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội thi nâng cao nhận thức và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương (TW) 4.
 • Đảng bộ xã Vĩnh Trung tích cực học tập và làm theo gương Bác
  23/04/2019 | 09:25
  Thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở xã Vĩnh Trung được thực hiện nghiêm túc, dần đi vào nề nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
  06/04/2019 | 01:34
  Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên vừa ban hành Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Mục đích nhằm riển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 theo chuyên đề:“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác và là công việc thường xuyên, nền nếp của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.
 • Hội Cựu chiến binh xã An Cư phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa
  06/04/2019 | 01:22
  Phong trào Cựu chiến binh gương mẫu là một hoạt động quan trọng của tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp, nhằm xây dựng hội trong sạch vững mạnh và cũng là đòn bẩy để phong trào thi đua ngày càng đa dạng và phong phú, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo động lực trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 • An Nông với những kết quả sau 03 năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  26/03/2019 | 02:55
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ chính trị, việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành, theo từng chuyên môn nghiệp vụ và sinh hoạt đời sống nhân dân theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Từ đó, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong sự nghệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
  24/03/2019 | 08:42
  Mục đích nhằm riển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 theo chuyên đề:“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác và là công việc thường xuyên, nền nếp của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.