Responsive image

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

Biểu mẫu đính kèm

Thủ tục xác nhận đơn xin việc

Tải về

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

Biểu mẫu đính kèm

1. Hòa giải tranh chấp đất đai

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

Biểu mẫu đính kèm

1. Giải quyết tố cáo tại cấp xã

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

Biểu mẫu đính kèm

1. Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ

10. Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

11. Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

12. Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần, cấp “Giấy chứng nhận” đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ

13. Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận” đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

2. Thủ tục xác nhận LS đối với trường hợp mất tin, mất tích quy định tại Đ.K K. 1 Đ17 của NĐ 31 sau khi cơ quan có thẩm quyền KL chưa có chứng cứ phản bội, đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ

3. Thủ tục cấp lại hồ sơ và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật đối với thương binh ngừng hưởng do khách quan hoặc thất lạc hồ sơ

4. Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp hy sinh từ 31/12/1994 trở về trước

5. Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, CAND nhập ngũ sau ngày 30/4/1975

6. Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975

7. Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; thanh niên xung phong

8. Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; thanh niên xung phong

9. Thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có từ đủ 15 đến dưới 20 năm