Responsive image

Số văn bản

Nội dung trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Tải về

3974/ QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất để làm nhà ở

01/10/2020

UBND huyện Tịnh Biên

3948/ QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất để làm nhà ở

30/09/2020

UBND huyện Tịnh Biên

03/ ĐA-UBND

Đề án tinh giảm biên chế của huyện Tịnh Biên giai đoạn 2015-2021

07/10/2019

UBND huyện Tịnh Biên

QĐ 835/QĐ-UBND

công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn cận pháp luật năm 2018

UBND huyện Tịnh Biên

1148/CT-UBND

Về việc tăng cường xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4

24/05/2018

UBND tỉnh An Giang

2358/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang

03/08/2017

UBND tỉnh An Giang

3405/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

14/11/2017

UBND tỉnh An Giang

08/TB-UBND

Về việc nghỉ các dịp lễ, tết năm 2018

17/01/2018

UBND huyện Tịnh Biên

528/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của huyện Tịnh Biên

17/01/2018

UBND huyện Tịnh Biên

06/KH-UBND

Triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

16/01/2018

UBND huyện Tịnh Biên

86/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2018

15/01/2018

UBND tỉnh An Giang

05/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện xã, thị trấn phù hợp với trẻ em huyện Tịnh Biên năm 2018

15/01/2018

UBND huyện Tịnh Biên

04/KH-UBND

Thực hiện Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

15/01/2018

UBND huyện Tịnh Biên

177/KH-UBND

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Tịnh Biên năm 2018

29/12/2017

UBND huyện Tịnh Biên

176/KH-UBND

Thực hiện công tác gia đình năm 2018

29/12/2017

UBND huyện Tịnh Biên

172/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

28/12/2017

UBND huyện Tịnh Biên

169/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch năm 2018

27/12/2017

UBND huyện Tịnh Biên

168/KH-UBND

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018

27/12/2017

UBND huyện Tịnh Biên

170/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế"

27/12/2017

UBND huyện Tịnh Biên

2248/UBND-TH

V/v hướng dẫn một số nội dung về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc theo Thông tư 08/2013/TT-BNV

26/12/2017

UBND tỉnh An Giang

5007/UBND-VX

V/v tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn Tịnh Biên

20/12/2017

UBND huyện Tịnh Biên

5421/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch công tác tư pháp năm 2018

19/12/2017

UBND huyện Tịnh Biên

4965/UBND-KT

V/v phân công thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện

18/12/2017

UBND huyện Tịnh Biên

4929/UBND-VX

Về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện

14/12/2017

UBND huyện

4635/UBND-NV

Về việc hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

27/11/2017

UBND huyện Tịnh Biên

2104/UBND-TH

Về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người tập sự được tuyển dụng theo quy định của pháp luật công chức, viên chức

04/12/2017

UBND tỉnh An Giang

3568/QĐ-UBND

Ban hành Đề án tổ chức, hoạt động Thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020, định hướng đế năm 2030

28/11/2017

UBND tỉnh An Giang

3577/QĐ-UBND

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2015-2020

28/11/2017

UBND tỉnh An Giang

3546/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của UBND huyện Tịnh Biên

24/11/2017

UBND tỉnh An Giang

156/KH-UBND

Tổ chức phát động phong trào thi đua "Tịnh Biên chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020

31/10/2017

UBND huyện Tịnh Biên

4405/UBND-NC

Về việc tăng cường giải pháp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cuối năm 2017

10/11/2017

UBND huyện Tịnh Biên

152/KH-UBND

Kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số và công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong cơ quan nhà nước  năm 2017 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

07/11/2017

UBND huyện Tịnh Biên

151/KH-UBND

Triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự, Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Tịnh Biên

03/11/2017

UBND huyện Tịnh Biên

4262/UBND-NC

Về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện

03/11/2017

UBND huyện Tịnh Biên

150/KH-BCĐ

Tổ chức Chiến dịch Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết đợt III năm 2017 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

01/11/2017

UBND huyện Tịnh Biên

4804/UBND-NC

Về việc triển khai các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017

31/10/2017

UBND huyện Tịnh Biên

4210/UBND-KT

Về việc nhận định tình hình thời tiết từ ngày 26/10/2017 đến ngày 31/12/2017 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

27/10/2017

UBND huyện Tịnh Biên

147/KH-UBND

Về việc thực hiện xây dựng đoạn đường kiểu mẫu thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên

27/10/2017

UBND huyện Tịnh Biên

149/KH-UBND

Triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

27/10/2017

UBND huyện Tịnh Biên

3065/QĐ-UBND

Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên

16/10/2017

UBND tỉnh An Giang

132/KH-UBND

Thực hiện Chương trình Phòng, chống tội phạm đến năm 2020

20/09/2017

UBND huyện Tịnh Biên

07/KH-HĐND

Tổ chức kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

13/10/2017

HĐND huyện

3633/UBND-NC

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10"

22/09/2017

UBND huyện Tịnh Biên

135/KH-UBND

Tổ chức Chiến dịch Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết đợt II năm 2017 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

21/09/2017

UBND huyện Tịnh Biên

133/KH-UBND

Tổ chức thăm và tặng quà các cụ tròn 100 tuổi nhân kỷ niệm 26 năm Ngày quốc tế Người Cao tuổi (01/10/1991 - 01/10/2017)

21/09/2017

UBND huyện Tịnh Biên

131/KH-UBND

Thực hiện Chỉ số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

20/09/2017

UBND huyện Tịnh Biên

3489/UBND-NC

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hoạt động băng, nhóm, tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu "xã hội đen"

13/09/2017

UBND huyện Tịnh Biên

127/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

11/09/2017

UBND huyện Tịnh Biên

126/KH-UBND

Triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017

11/09/2017

UBND huyện Tịnh Biên

3442/UBND-KT

Đăng ký danh mục dự án và nhu cầu sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

08/09/2017

UBND huyện Tịnh Biên