Responsive image

 

 

 • Quyết định
  08/09/2017 | 03:56
  Bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Tịnh Biên
 • THÔNG TIN
  20/10/2016 | 09:47
  Quy hoạch cửa hàng kinh doanh xăng dầu - khí dầu mỏ hóa lỏng (gas)
 • QUYẾT ĐỊNH
  13/10/2016 | 10:00
  Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000. Khu du lịch Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
 • Danh mục dự án mời gọi đầu tư (giai đoạn 2016 - 2020)
  27/07/2016 | 01:26
 • Tập sách mời gọi đầu tư
  08/03/2016 | 04:50
  Nội dung tập sách là những thông tin cần biết và là điều kiện mở đầu để thực hiện công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện Tịnh Biên, và cũng là sự chân tình, cởi mở để mong muốn được đón tiếp, hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, và hy vọng qua tiếp cận, tìm hiểu sẽ tạo ấn tượng tốt, cơ hội mới, cùng hợp tác phát triển đạt hiệu qủa trong tương lai.
 • <
 • 1
 • >