THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 • Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
  10/09/2018 | 07:23
  Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 về Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang.
 • Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, thị trấn
  06/09/2018 | 02:24
  Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 về Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.
 • Ban Thường vụ Huyện uỷ Tịnh Biên trao Quyết định cán bộ năm 2018.
  09/07/2018 | 02:02
  Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tịnh Biên tổ chức lễ trao Quyết định điều động, bổ nhiệm và phân công phụ trách các chức danh lãnh đạo quản lý ngành huyện và xã, thị trấn. Đến dự, có đồng chí Trần Văn Gan - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Bùi Thiện Tâm – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện.
 • Nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2018
  29/06/2018 | 08:17
  UBND huyện Tịnh Biên vừa ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 26/6/2018 về thực hiện các nhiệm vụ trong việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2018.
 • Tăng cường xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4
  28/05/2018 | 09:04
  UBND tỉnh An Giang có Chỉ thị Về việc tăng cường xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến mức độ 3 và 4, nhằm để duy trì, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2018 và các năm tiếp theo, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 36a-NQ/CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời tạo sự minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm thời gian trong giải quyết TTHC của các cơ quan, địa phương; tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC; góp phần thúc đẩy kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 • Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND xã, thị trấn
  02/05/2018 | 06:11
  Thực hiện theo Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tịnh Biên như sau:
 • Tịnh Biên ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
  28/03/2018 | 09:20
  UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 26/3/2018 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 tại các cơ quan chuyên môn, UBND 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 • Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018
  15/03/2018 | 09:30
  UBND huyện Tịnh Biên vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 147/QĐ-UBND, ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020”.
 • 9 nội dung hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
  01/03/2018 | 05:49
  UBND huyện Tịnh Biên vừa ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 28/02/2018 về Tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) năm 2018.
 • Tập trung xây dựng nền hành chính liêm khiết, kiến tạo và hành động, cải cách để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn
  04/02/2018 | 09:05
  Đó là một trong những mục đích, yêu cầu của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 được UBND huyện Tịnh Biên ban hành. Kế hoạch xác định cán bộ, công chức, viên chức là khâu then chốt; thủ tục hành chính là khâu đột phá, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp, cung ứng ngày càng nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.