TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ

Test Công Ty ABC :Đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện dự án Núi Cấm, tỉnh An Giang tải về

UBND huyện Tịnh Biên:

UBND huyện Tịnh Biên trả lời Công Ty ABC như sau: tải về

Test Ông Trần Văn A: :Khiếu nại về việc Bà Nguyễn Thị B lấn chiếm đất

Phòng Tài nguyên Môi trường:

Nội dung câu trả lời Ông Nguyễn Văn A đến gặp cán bộ phận Một cửa để được hướng dẫn