• Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968
  Ngày 03/01/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 46-HD/BTGHU về việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.
 • Chiến lệ Mậu Thân
  Tuyên giáo An Giang xin đăng "Lược ghi ý kiến của đồng chí Vũ Khắc Sương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang trong cuộc Họp mặt kỷ niệm 20 năm Mậu Thân do Tỉnh ủy tổ chức tại Thị xã Châu Đốc ngày 14-2-1988".
 • Tài liệu tuyên truyền 50 năm Xuân Mậu Thân 1968
  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa chính trị và quân sự to lớn trong cuộc chiến tranh nhân dân, giáng một đòn quyết định, làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, tạo nên bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đi tới thắng lợi. Hướng tới kỷ niệm 50 năm sự kiện
 • Xuân Mậu Thân 1968 bất diệt !
  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một đường lối chiến lược đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở ra cục diện mới trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.
 • Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Một thắng lợi rất oanh liệt của quân và dân ta
  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một chủ trương chiến lược đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở ra cục diện mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam.
 • <
 • 1
 • >