Hoạt động UBND
  • Đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017  (19/01/2018)

    Sáng ngày 17/01/2018, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện tổ chức cuộc họp để đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (trừ xã Thới Sơn đã được công nhận trước theo Chương trình nông thôn mới).

  • Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2018  (19/01/2018)

    Vừa qua, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng và PCCCR năm 2017; triển khai phương án bảo vệ và PCCCR năm 2018. Đến dự, có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phòng cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn tỉnh; Chi cục kiểm lâm An Giang; ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

  • Tịnh Biên xác định nhiệm vụ trọng tâm đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2018  (18/01/2018)

    UBND huyện Tịnh Biên vừa ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 với mục tiêu là đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn kết với phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; tập trung các nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật. Trọng tâm là các đô thị trung tâm và khu du lịch Núi Cấm; đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch trên địa bàn huyện; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.