Hoạt động UBND
  • Quyết định  (11/07/2018)

    Về việc công nhận đô thị Tịnh biên mở rộng, tỉnh An Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV

  • Kiểm tra tình hình hỗ trợ nhà ở cho người có công và cho người nghèo trên địa bàn huyện Tịnh Biên  (07/07/2018)

    Sáng ngày 06/7/2018, Đoàn công tác của tỉnh do ông Trần Thanh Vũ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra về tình hình tổ chức và tiến độ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg (đợt 2) và triển khai kế hoạch thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 1- 2018) trên địa bàn huyện Tịnh Biên; Ông Trần Bá Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các phòng, ban ngành và các địa phương có liên quan tiếp và làm việc với Đoàn.

  • Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2018  (03/07/2018)

    UBND huyện Tịnh Biên vừa có văn bản đề nghị các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018).