Your Website Title
Trung tâm Truyền thông và GDSK tỉnh tập huấn về phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018 tại huyện Tịnh Biên.
Trung tâmTruyền thông và GDSK tỉnh vừa mở lớp tập huấn về phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018 cho Công an, cán bộ Quản lý thị trường huyện Tịnh Biên.

Các đại biểu được nghe phổ biến kiến thức cơ bản về phòng, chống tác hại của thuốc lá; lợi ích của môi trường không khói thuốc; Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và các Nghị định liên quan phòng, chống tác hại thuốc lá…

Qua đó, nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động phong trào phòng, chống tác hại thuốc lá, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống thuốc lá, hướng đên môi trường không khói thuốc lá để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng./.

 

                                      Thu Nga - Nguyễn Hảo ( Đài TT Tịnh Biên)