Your Website Title
Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2018
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2018.

Theo đó, huyện Tịnh Biên được công nhận: Đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1 (14/14 xã, thị trấn); Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (14/14 xã, thị trấn); Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 (14/14 xã, thị trấn); Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 (14/14 xã, thị trấn).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan duy trì và đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục của địa phương mình để không ngừng nâng cao chất lượng và tỷ lệ phổ cập giáo dục các cấp học.

TTH