Your Website Title
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn tỉnh An Giang
Tính đến ngày 09/3/2019 tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh phát triển rất phức tạp, sốt xuất huyết 407 ca, không có tử vong, tăng 39% (tăng 115 ca) so cùng kỳ; tay chân miệng là 288 ca, không có tử vong, so cùng kỳ 2018 tăng 182% (tăng 186 ca).

Nhằm giảm thiểu tình trạng mắc các bệnh nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, huy động quần chúng nhân dân triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch.

 Tổ chức diệt lăng quăng/bọ gậy trên địa bàn ngay từ đầu năm và duy trì hoạt động 1 tuần/1 lần tại các khu vực có nguy cơ cao, 2 tuần/1 lần tại các khu vực có chỉ số muỗi, lăng quăng/bọ gậy cao và 1 tháng/1 lần tại các khu vực còn lại; phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết và phun hóa chất diệt muỗi triệt để tại 100% các hộ gia đình tại khu vực ổ dịch theo chỉ định của ngành Y tế. Vận động cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn sạch, ở sạch và giữ gìn đồ chơi sạch cho trẻ để phòng chống bệnh tay chân miệng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp bệnh, xử lý triệt để ổ dịch. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra và hỗ trợ tuyến dưới, có biện pháp chỉ đạo kịp thời và phù hợp, khắc phục các tồn tại, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Các cơ quan thông tin đại chúng, truyền thông cơ sở phối hợp với ngành Y tế triến khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cộng đồng. Triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là tại nhà trẻ, trường mẫu giáo; yêu cầu các cơ sở giáo dục có nơi rửa tay và xà phòng cho người chăm sóc trẻ và trẻ em; thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường, làm sạch bề mặt và đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tay rửa thông thường; hướng dẫn các em học sinh tham gia vào các hoạt động loại trừ lăng quăng, bọ gậy tại hộ gia đình. Tăng cường kiếm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt tại các nhà trẻ, lớp mẫu giáo, cơ sở trông giữ trẻ dưới 5 tuổi.

Ngành Tài chính cân đối ngân sách, cấp và bổ sung kinh phí kịp thời cho các đơn vị y tế nhằm đảm bảo nhu cầu về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị đế triến khai các hoạt động phòng, chống dịch chủ động.

Nguồn: Công văn 196/UBND-KGVX của UBND tỉnh

Hồng Lạc