Your Website Title
Tịnh Biên triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã, thị trấn năm 2019
Tại Ban chỉ huy quân sự huyện, ông Nguyễn Thành Huân – Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên vừa chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã, thị trấn năm 2019.

Responsive image

Theo kế hoạch, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8/2019, huyện chọn 4 xã, thị trấn là: Nhà Bàng, Chi Lăng, Tân Lập và Thới Sơn để diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, phương án diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện và thực hành chiến đấu phòng thủ. Đối với diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sẽ đưa ra tình huống giả định để các lực lượng diễn tập xử lý, ứng phó…

Responsive image

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Huân – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị tham gia diễn tập xác định rõ tầm quan trọng trong công tác diễn tập lần này, phải xác với thực tế theo phương châm người thật, việc thật; Ban chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành; cơ quan thường trực soạn thảo tài liệu từng cuộc họp để có sự thống nhất chung; các xã, thị trấn triển khai nhanh công tác chuẩn bị cũng như văn kiện diễn tập, trong đó đỏi hỏi phải có sự thống nhất, đồng bộ, giao quyền cho chủ tịch, bí thư xã, thị trấn chủ động toàn bộ trong công tác diễn tập ở cấp mình. Bên cạnh đó, cần khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất trên tinh thần tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, để công tác diễn tập được thành công tốt đẹp./.

 

Thanh Thiện (Tịnh Biên)