Your Website Title
Tịnh biên có 93 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2019
Vừa qua, Phòng Nội vụ huyện Tịnh Biên tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2019. Đến dự, có Phó Viện trưởng Nghiên cứu khoa học Hành chính Nguyễn Minh Sản và phó phòng Nội vụ huyện Trần Văn Tàu.

Responsive image

Responsive image

Lớp học được diễn ra trong 8 tuần, từ ngày 4/4 đến ngày 5/6/2019, với 93 học viên dự học. Các học viên được trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp nghiệp vụ công vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất và năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế. Kết thúc khóa học, 100% học viên hoàn thành chương trình, được cấp giấy chứng nhận và biểu dương khen thưởng 15 học viên có thành tích cao trong học tập./.

Minh Trều (Đài TT Tịnh Biên)