Your Website Title
Từ ngày 20/4 đến ngày 29/4/2021, Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh
Ngày 01/4/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh, nhằm xem xét, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, kịp thời kiến nghị với Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp lãnh đạo điều hành nhằm góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử sắp tới.

Theo kế hoạch, từ ngày 20/4 đến ngày 29/4/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thành lập Đoàn tiến hành khảo sát tại Ủy ban bầu cử của các huyện, thị xã, thành phố địa bàn tỉnh.
Nội dung khảo sát giám sát tập trung vào việc thành lập các Tổ bầu cử; việc lập và niêm yết danh sách cử tri; việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại và thông báo kết quả giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri; công tác chuẩn bị cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri; việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu HĐND; kết quả tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3; tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử; việc lập, công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử.

NGUYỄN HÙNG
Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh