Your Website Title
Quy định về quản lý nuôi chim yến
UBND tỉnh đã ban hành Quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm thực hiện việc quản lý các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực nuôi chim yến đối với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, các vùng không được phép xây dựng mới nhà nuôi chim yến tại các khu vực: đối với huyện là khu vực trung tâm thị trấn; các khu đô thị mới đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết; Đối với tuyến Quốc lộ trong phạm vi 200 mét, tính từ chỉ giới xây dựng theo quy định; Trong phạm 200 mét, tính từ vành đai của các khu vực, như: Nơi du lịch đặc biệt, nơi danh lam thắng cảnh, nơi tôn nghiêm tín ngưỡng, cơ sở y tế, trường học, công sở, chợ, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và công trình công cộng khác. Trường hợp đặc biệt, cần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, UBND tỉnh xem xét và quyết định từng trường hợp cụ thể.

Các vùng hạn chế xây dựng là khu vực được tính từ vành đai vùng không được phép xây dựng với khoảng cách 100 mét; Thiết kế xây dựng phải được sự đồng thuận của cộng đồng dân cư chung quanh trong bán kính 50 mét.

Ngoại trừ các vùng trên thì được phép xây dựng nhà nuôi chim yến nhưng phải đảm bảo thực hiện các thủ tục về xây dựng, về môi trường và phòng chống dịch bệnh theo Quy định. Ưu tiên phát triển tại các vùng nông thôn nơi có quần đàn chim yến đang phát triển, khu vực ven hai bên nhánh sông Tiền và sông Hậu nhưng phải đảm bảo không được bố trí trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước. Không được cơi nới, mở rộng, nâng tầng nhà ở để làm nơi nuôi chim yến, khi chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn quy định về việc xây dựng, môi trường đối với nhà nuôi chim yến, quy định về vệ sinh thú y, phòng chống dịch, khai thác và sơ chế tổ yến; đặc biệt, các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà nuôi chim yến sử dụng âm thanh với các thiết bị hiện đại để việc dẫn dụ cường độ không vượt quá 70 dBA (Đề xi ben A) trong thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ và không được sử dụng âm thanh dẫn dụ trong thời gian từ 21 giờ đến 06 giờ hôm sau.

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan, UBND các huyện, thị, thành tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Quy định này trên địa bàn tỉnh; nếu gặp khó khăn vướng mắc phản ánh, đề xuất về UBND tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Nguồn Quyết định 48/2018/QĐ-UBND.

TTH