Your Website Title
Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (gọi tắt là Tháng hành động) năm 2020 là điểm nhấn trong năm tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong toàn tỉnh. Chủ đề năm nay là “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, diễn ra từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020 với các hoạt động cụ thể:

Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động năm 2020 tại địa phương với các hình thức đa dạng, phù hợp như: xe hoa diễu hành, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, khu vực trung tâm và đông dân cư,… Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống đài phát, truyền hình tỉnh; đài truyền thanh ở cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh truyền thông xã hội qua các trang thông tin điện tử, báo mạng, các kênh mạng xã hội,...

Responsive image

Ảnh minh họa

Tổ chức tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề Tháng hành động năm 2020, tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới (thi tìm hiểu pháp luật, thi sáng tác, thi sân khấu hóa, hội diễn tuyên truyền viên giỏi), giao lưu văn nghệ, thể thao...; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân, gặp mặt, biểu dương những điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2020 nói riêng… phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị, địa phương.
Nhân rộng các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền cho cộng đồng.
Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực với phụ nữ và trẻ em trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.
Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian diễn ra Tháng hành động. Xử lý nghiêm khắc các vụ việc vi phạm.

Nguồn Công văn số 1039/UBND-KGVX
TTH