Your Website Title
Tịnh Biên bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên
Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890- 19/5/2020, Sáng ngày 19/5/2020, Học viện Hành chính Quốc gia, Viện nghiện cứu Khoa học Hành chính phối hợp UBND huyện Tịnh Biên tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên.

Lớp bồi dưỡng có 128 học viên là công chức, viên chức ngạch cán sự và tương đương; công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa qua khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên. Sau thời gian 02 tháng, các học viên được bồi dưỡng học tập, nghiên cứu đầy đủ những nội dung, chuyên đề thuộc Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên quản lý nhà nước và tiếp thu các kiến thức, kỹ năng để vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả và đáp ứng sự phát triển của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Responsive image

Với sự nhiệt tình, trách nhiệm của các giảng viên, sự nổ lực, cố gắng của các học viên, kết quả có 128 học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Trong đó, có 12 học viên xếp loại giỏi, 24 xếp loại khá và 92 học viên xếp loại trung bình. Đồng thời, lễ bế giảng cũng biểu dương và khen thưởng cho 12 học viên có thành tích cao trong học tập./.

Hữu Ngọc (Đài tt Tịnh Biên)