Your Website Title
Trường chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ bán tập trung B118 - 2017
Vừa qua, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng - tỉnh An Giang tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B118, niên khoá 2017 cho 68 học viên thuộc 02 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn. Thạc sĩ Võ Minh Hoàng - Hiệu trưởng trường chính trị Tôn Đức Thắng; ông Phan Thành Dũng - Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Tịnh Biên, cùng đại diện lãnh đạo trường bồi dưỡng chính trị 02 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn đến dự.

          Lớp học khai giảng ngày 04/04/2017, với 68 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn ở cơ sở thuộc 02 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn. Sau 09 tháng học tập, các học viên được  nghiên cứu những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và đoàn thể nhân dân…

Kết thúc khóa học, 100%  học viên đã hoàn thành chương trình, trong đó, có 07 học viên được nhà trường tặng giấy khen đã có thành tích cao trong học tập.

Tại buổi lễ, Thạc sĩ Võ Minh Hoàng - Hiệu trưởng trường chính trị Tôn Đức Thắng chúc mừng đến toàn thể 68 học viên và hy vọng với kiến thức đã học sẽ giúp cho mỗi học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình./.

         

Nguyễn Hảo (Đài TT Tịnh Biên)