Your Website Title
Bế giảng lớp bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên chính năm 2018 tại huyện Tịnh Biên
Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục Minh Huy vừa tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên chính năm 2018 tại huyện Tịnh Biên

Responsive image

Qua 02 tháng học tập, 97 học viên được nghiên cứu đầy đủ các nội dung thuộc chương trình bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên chính đã được Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/8/2013, với 04 phần: nền hành chính nhà nước; quản lý nhà nước; đi thực tế và viết tiểu luận.

Khóa học đã mang lại cho học viên nhiều kiến thức bổ ích. Từ những vấn đề mang tính khái quát đến cụ thể, có tính cập nhật cao, đáp ứng nhu cầu thiết thực  cho học viên trong thực thi công vụ.

Kết thúc khóa học, có 13 học viên đạt loại giỏi và 84 học viên đạt loại khá. Dịp này, có 13 học viên được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và có nhiều đóng góp cho hoạt động của lớp./.

 

Tin: Thu Nga - Ảnh Nguyễn Hảo