Your Website Title
Phòng Tư Pháp huyện thông tin pháp luật tháng 3/2018
Vừa qua, Phòng Tư Pháp huyện tổ chức hội nghị trực tuyến thông tin pháp luật tháng 3/2018 cho cán bộ Tư pháp và hoà giải viên cơ sở.

Các đại biểu được nghe ông Phan Văn Liền-  Trưởng Phòng Tư pháp huyện triển khai một số Nghị định mới gồm: Nghị định số 06 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Nghị định số 12 quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; Nghị định số 13 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin; Nghị định số 14 quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới; Nghị định số 140 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Nghị định 141 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Nghị định số 144 quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý.v.v…

Đây là những Nghị định mới đã có hiệu lực và đang có hiệu lực được triển khai thực hiện. Qua đó, giúp cán bộ tư pháp và hoà giải viên cơ sở nắm được những chính sách mới để tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước đi vào cuộc sống./.

 

 

                             Thu Nga