Your Website Title
Tịnh Biên tập huấn kiến thức du lịch cộng đồng cho cán bộ quản lý cấp địa phương
Nhằm nâng cao nhận thức về du lịch cộng đồng, vừa qua, UBND huyện Tịnh Biên phối hợp với Trường Đại học CầnThơ tổ chức lớp tập huấn kiến thức về du lịch cộng đồng cho cán bộ quản lý cấp địa phương thuộc các phòng chức năng của huyện và đoàn thể các xã, thị trấn có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện.

        Trong 2 ngày, các học viên được nghe Tiến sĩ Đào Ngọc Cảnh – Trường Đại học Cần Thơ, chủ nhiệm nhóm nghiên cứu đề tài xây dựng các mô hình du lịch trọng điểm dựa vào cộng đồng tỉnh An Giang, triển khai các nội dung như: khái niệm một số vấn đề  về du lịch cộng đồng; kinh nghiệm phát triển và xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Trong đó, trọng tâm là giới thiệu tổng quan về du lịch cộng đồng, mô hình du lịch cộng đồng tại một số quốc gia trên thế giới và các địa phương phát triển thành công mô hình này ở nước ta; tiềm năng phát triển du lịch và du lịch cộng đồng của vùng; nội dung, quy trình và cơ cấu quản lý du lịch cộng đồng cho người dân địa phương; hướng dẫn cách làm việc, giao tiếp, thói quen ứng xử với người nước ngoài; nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong việc giữ gìn, tôn tạo các tài nguyên tự nhiên và nhân văn của địa phương,…

          Theo đó, huyện chọn 3 xã trọng điểm phát triển du lịch để xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, gồm: An Hảo, Vĩnh Trung và Văn Giáo. Qua đó, giúp cán bộ quản lý và người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và lợi ích của việc phát triển du lịch cộng đồng, nhằm thúc đẩy mô hình du lịch cộng đồng phát triển như một phần chiến lược phát triển du lịch của tỉnh; giúp cộng đồng dân cư địa phương hiểu rõ và tiếp cận các thông tin, cách làm và  kinh nghiệm phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương. Góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh nói chung, huyện Tịnh Biên nói riêng.       

 

          Được biết, du lịch cộng đồng là loại hình du lịch do chính cộng đồng người dân tự phối hợp, tổ chức, quản lý và làm chủ để đem lại lợi ích kinh tế và bảo vệ được môi trường chung thông qua việc giới thiệu nét đặc trưng của địa phương với du khách. Du lịch cộng đồng vừa mang lại lợi ích kinh tế xã hội và luôn đi kèm với việc bảo vệ môi trường, văn hóa, bản sắc dân tộc. Đây là một loại hình được khuyến khích phát triển trong tương lai./.

                                                                                                                     Thanh Thiện (Đài TT Tịnh Biên)