Your Website Title
Đại biểu HĐND 03 cấp tiếp xúc cử thị trấn Chi Lăng và Vĩnh Trung trước kỳ họp cuối năm 2020
Tại thị trấn Chi Lăng, Đại biểu HĐND 03 cấp vừa có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2020. Tham dự buổi tiếp xúc có ông Hồ Văn Ên - Đại biểu HĐND huyện; ông Võ Hồng Ngọc - Đại biểu HĐND huyện, Trưởng Phòng nội vụ huyện; bà Néang Sêm - Đại biểu HĐND huyện, Trưởng Phòng Dân tộc huyện; cùng các đại biểu HĐND và trên 67 cử tri của 2 đơn vị.

Responsive image

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 đơn vị được nghe ông Hồ Văn Ên -  Đại biểu HĐND huyện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Qua đó, bà con cử tri vui mừng phấn khởi trước sự quản lý, điều hành của UBND các cấp đạt được những kết quả tích cực, trước tình hình, điều kiện khó khăn thời gian qua và tin tưởng với sự quyết tâm cao của lãnh đạo các cấp trong chỉ đạo, điều hành sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững./.

Bích Hồng (Chi Lăng)