Đại hội Công đoàn cơ sở trường Tiểu học “A” thị trấn Tịnh Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022
Công đoàn cơ sở trường Tiểu học “A” thị trấn Tịnh Biên được huyện Tịnh Biên chọn làm điểm vừa tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự có ông Nguyễn Nhật Tiến – Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh, bà Lý Thúy Vân – Chủ tịch Liên đoàn – Lao động huyện và trên 70 đồng chí là Chủ tịch Công đoàn các trường trong huyện đến dự.

Đại hội được nghe báo cáo tổng kết công tác Công đoàn của Trường Tiểu học “ A”, thị trấn Tịnh Biên nhiệm kỳ 2012 -2017; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới 2017 – 2022; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 -2017.

Theo đó, báo cáo đã nêu rõ những mặt làm được, chưa được, những khó khăn, hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, thảo luận, bàn bạc đưa ra giải pháp để thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn – Lao động huyện, bà Lý Thúy Vân biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở trường Tiểu học “A” thị trấn Tịnh Biên trong nhiệm kỳ qua và yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho công đoàn viên về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công đoàn viên; phát huy đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công đoàn và nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

           Đại hội  đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 05 đồng chí. Bà Nguyễn Tôn Kim Ngân – Phó hiệu trưởng trường Tiểu học “A”  thị trấn Tịnh Biên được đắc cử giữ chức Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022./.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)