Your Website Title
Đồng chí Trần Văn Gan – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy – Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Núi Voi và Tân Lập
Đại biểu HĐND 03 cấp do đồng chí Trần Văn Gan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên, Đại biểu HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi tiếp xúc với hơn 80 bà con cử tri xã Núi Voi và Tân Lập trước kỳ họp lần thứ XI.

Responsive image

Tại đây, bà con cử tri 02 xã được các Đại biểu HĐND 03 cấp báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh, huyện, xã. Bà con cử tri đều bày tỏ niềm vui mừng trước sự thành công của kỳ họp. Đồng thời, kiến nghị một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đó là: Các ngành chức năng cần hỗ trợ nông dân về vấn đề bao tiêu sản phẩm ổn định giá cả cho nông dân; các vấn đề liên quan đến chính sách người có công cách mạng; giải quyết việc làm; đào tạo nghề; giáo dục – y tế; khai thác tài nguyên trái phép và các chính sách an sinh xã hội; trật tự an toàn giao thông…

Responsive image

        Các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri 02 xã được lãnh đạo 02 địa phương tiến hành giải trình và Đại biểu HĐND tỉnh phân tích làm rõ một số nội dung. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, chuyển về trên để giải quyết thỏa đáng cho bà con cử tri./.

                                                                               Phan Loan (Núi Voi)