Your Website Title
Họp Tổ đại biểu HĐND huyện, đơn vị xã An Hảo
Chiều ngày 22/11/2019, Tổ đại biểu HĐND huyện, đơn vị xã An Hảo tổ chức cuộc họp để thảo luận về các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp HĐND huyện sắp tới. Tham dự cuộc họp có ông Chau Phi Rôm – Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện, cùng các vị đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn xã, thường trực HĐND xã, lãnh đạo UBND xã.

Responsive image

Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe các báo cáo về: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, các ý kiến kiến nghị của cử tri; các nội dung quan trọng trình kỳ họp sắp tới. Theo đó, các đại biểu cơ bản thống nhất nội dung các báo cáo, đề án và tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan như: Công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất trên địa bàn còn chậm so với tiến độ, sớm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình mở rộng tuyến đường 948, nâng cấp tuyến đường tỉnh 949, các ngành chức năng tạo điều kiện để nhà đầu tư mở thêm nhiều cửa hàng Bách hóa xanh trên địa bàn nhằm phục vụ cho người tiêu dùng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân lộ trình huyện Tịnh Biên đang thực hiện để được công nhận là thị xã Tịnh Biên.
  Kết thúc cuộc họp, ông Chau Phi Rôm – Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện đề nghị thư ký tổng hợp các ý kiến thuộc thẩm quyền của huyện gửi về Thường trực HĐND huyện và tiếp thu các ý kiến còn lại để phản ánh tại Kỳ họp HĐND huyện sắp tới./.

Sao Ly (An Hảo)