Your Website Title
Hội nghị giao ban về "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân"
Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị giao ban về "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân" tại huyện Phú Tân. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt chủ tọa Hội nghị.

Responsive image

Tại hội nghị, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND và công tác thẩm tra của các ban HĐND, đồng thời phân tích, trao đổi những kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất những nội dung cụ thể với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành và trung ương nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri và thẩm tra các ban HĐND.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt đề nghị, trong thời gian tới, đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, trước khi tiến hành tiếp xúc, Thường trực HĐND phải phối hợp chặt chẽ với ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch, chi tiết, phù hợp thời gian, địa điểm để thu hút cử tri tham gia. Đại biểu HĐND các cấp phải nắm chắc tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề bức xúc của địa phương để giải đáp cho cử tri hoặc chuyển cơ quan, đơn vị chức năng giải quyết; cần xác định đúng vai trò, tầm quan trọng của công tác thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp HĐND; phát huy vai trò, năng lực của lãnh đạo các ban HĐND và các thành viên để thực hiện thẩm tra, phản ánh đúng, đầy đủ vấn đề trong báo cáo thẩm tra, nhất là những vấn đề cử tri quan tâm.

TTH