Your Website Title
Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện giám sát tại xã Núi Voi
Mới đây, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện do đồng chí Trương Hữu Tiền - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Trưởng Ban Pháp chế huyện làm trưởng đoàn vừa có buổi giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn xã Núi Voi từ năm 2017 đến quý II năm 2018.

Description: C:\Users\DUNG_PHIM\Downloads\IMG_20180614_134807.jpg

Theo báo cáo của UBND xã Núi Voi, trong năm 2017 và quý II/2018, địa phương đã đề cao trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền. Công tác tiếp dân tại các địa phương đã được thực hiện theo quy định của Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, tố cáo; việc tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đã được lãnh đạo các địa phương đặc biệt quan tâmkịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật nhằm giữ gìn kỷ cương, trật tự tại cơ sở; các vụ việc cơ bản đã được giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chóng lãng phí nhìn chung trong thời gian qua vẫn chưa có dấu hiệu vi phạm, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức từng bước đã được nâng lên rõ rệt; ý thức và trách nhiệm của người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng cũng được chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Trương Hữu Tiền - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật có liên quan; thường xuyên duy trì và tổ chức tốt lịch tiếp công dân; tích cực phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật các đơn, thư khiếu nại tố cáo; góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

 

Phan Loan (Núi Voi)