Your Website Title
Đến tháng 10 năm 2020 tổng lượng điện thương phẩm của huyện Tịnh Biên đạt 84%
Nằm trong chuỗi những hoạt động của Tháng tri ân khách hàng năm nay, mới đây Điện lực Tịnh Biên tổ chức hội nghị khách hàng năm 2020, nhằm gặp gỡ, lắng nghe ý kiến các tổ chức, cá nhân, đơn vị sử dụng điện để hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ trong cung cấp điện. Đến dự có đại diện điện lực tỉnh.

Responsive image

Năm 2020, Điện lực Tịnh Biên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra, làm tốt các hoạt động với cộng đồng xã hội. Với mục tiêu “ năng suất - hiệu quả”, Điện lực huyện đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn quản lý; Cấp điện kịp thời, an toàn cho các sự kiện chính trị- xã hội của địa phương; hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh được giao; tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Cụ thể, tính lũy kế từ tháng 10 năm 2020, tổng lượng điện thương phẩm đạt trên 84%, tăng 8,02% so cùng kỳ, tương đương 75 triệu kWh điện. Trong đó, cung cấp điện nông nghiệp chiếm tỷ trọng 4,90%; điện công, thương nghiệp 17%; điện cấp cho quản lý, tiêu dùng, dân cư chiếm 76% và các hoạt động khác là 2,19%. Dự kiến cả năm 2020, sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 90 triệu kWh, tỷ lệ 99,38 so kế hoạch năm. Cũng trong năm qua, điện lực Tịnh Biên được phê duyệt, đầu tư xây dựng công trình đường dây 22kv với tổng kinh phí 14,9 tỷ đồng và dự kiến năm 2021, điện lực huyện tiếp tục được đầu tư thực hiện 3 công trình sửa chữa lớn để đảm cung cấp điện trên địa bàn với tổng kinh phí khoảng 12 tỷ đồng.
Tại hội nghị, Điện lực Tịnh Biên đã tri ân, lắng nghe, ghi nhận các ý kiến đóng góp xây dựng cho hoạt động của đơn vị, đồng thời trao tặng quà biểu dương cho 4 tập thể trong công tác phối hợp với các đoàn thể địa phương./.

Thanh Thiện (Tịnh Biên)