Your Website Title
Tịnh Biên kiện toàn các chức danh HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 29-6, HĐND huyện Tịnh Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 triệu tập kỳ họp thứ nhất, nhằm lấy ý kiến các vị đại biểu về việc bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND theo luật định và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Responsive image

Quang cảnh kỳ họp

Theo đó, các đại biểu HĐND huyện đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với ứng cử viên đại biểu HĐND huyện; thông qua tờ trình ban hành Nội quy kỳ họp và Quy chế hoạt động của đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.Đồng thời, tiến hành bầu cử chức danh chủ chốt của HĐND huyện và UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 

Responsive image

Các đại biểu HĐND huyện Tịnh Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả, đồng chí Phan Văn Cường - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên đắc cử Chủ tịch HĐND huyện khóa XII; đồng chí Trương Hữu Tiền tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Nguyễn Thành Huântái đắc cử Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; các Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là ông Nguyễn Thanh Hùng và ông Lâm Văn Bá.
Các đại biểu cũng đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế và Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện cùng 10 ủy viên các Ban HĐND huyện; bầu 14 ủy viên UBND huyện và bầu 25 thành viên Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nguyễn Hảo