Your Website Title
Nhiệm kỳ 2016 – 2021 HĐND huyện Tịnh Biên ban hành 118 Nghị quyết
Thường trực HĐND huyện vừa triệu tập kỳ họp lần thứ 16 để tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự, có đồng chí Ngô Hồng Yến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

Responsive image

Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện đã tập trung đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.
Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công các kỳ họp thường kỳ và bất thường. Qua đó, đã ban hành 118 nghị quyết (trong đó có 44 nghị quyết về công tác tổ chức nhân sự), còn lại là các nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND huyện; về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội… Nhìn chung, chất lượng các kỳ họp ngày càng được nâng cao; công tác điều hành kỳ họp được đổi mới theo hướng ngắn gọn, thiết thực, giảm thời gian đọc báo cáo trên hội trường; tăng thời gian dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; Một số kỳ họp quan trọng còn được truyền thanh trực tiếp để nhân dân trên địa bàn huyện theo dõi, nắm bắt được nội dung. Bên cạnh đó, công tác giám sát có nhiều đổi mới về phạm vi và hình thức giám sát, đã kịp thời phát hiện và chỉ ra những tồn tại, thiếu sót, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước… Về hoạt động tiếp xúc cử tri, toàn huyện có 9 tổ đại biểu HĐND huyện, trong 5 năm qua, đã tổ chức được 674 điểm tiếp xúc với trên 22.300 lượt cử tri và có 759 ý kiến, kiến nghị đã được giải đáp, đồng thời ,chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời 100%.

Responsive image

Phát biểu kết luận tại kỳ họp, đồng chí Bùi Thiện Tâm – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả  đạt được của HĐND từ huyện đến cơ sở, đã phát huy vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời, đề nghị HĐND từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2026, đó là: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, nhất là chất lượng tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát của HĐND huyện; chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026… 
Nhân dịp này, HĐND huyện đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 39 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Thanh Thiện (Tịnh Biên)