Your Website Title
Thụ trấn Chi Lăng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị trấn, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Chi Lăng vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị trấn, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Quách Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối vận, Chủ tịch MTTQ Việt Nam thị trấn chủ trì hội nghị.

Responsive image

Tại hội nghị, MTTQ Việt Nam thị trấn Chi Lăng thông qua báo cáo tóm tắt kết quả lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HDND thị trấn. Kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác về những người ứng cử đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đều đạt tiêu chuẩn và được sự tín nhiệm cao của cử tri nơi công tác và nơi cư trú. Đồng thời, thông qua danh sách 06 ứng cử viên có đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị trấn,... Đối với danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND thị trấn, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại hội nghị hiệp thương lần này, MTTQ Việt Nam thị trấn thống nhất lập danh sách chính thức gồm 40 người ứng cử. Về trình độ chuyên môn, các ứng cử  viên đều đạt và vượt chỉ tiêu theo quy định. 
Kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu đã biểu quyết 100% thống nhất chốt danh sách 40 người ứng cử HĐND thị trấn, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Bích Hồng (Chi Lăng)