Your Website Title
Tịnh Biên tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026
Sáng ngày 15/4, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Responsive image

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo về kết quả lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII; Thông qua danh sách những đại biểu đủ điều kiện ứng cử sau kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; Thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trên cơ sở hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri tại nơi cư trú, có 67/67 ứng cử viên đạt sự tín nhiệm 100% của cử tri, không có ứng cử viên nào có tỷ lệ phiếu tín nhiệm dưới 50%. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện, khóa XII là 67 người. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử huyện nhận được 07 đơn của 07 vị ứng cử viên xin rút khỏi danh sách không tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, với lý do tập trung cho công việc chuyên môn, do hoàn cảnh gia đình và một số nguyên nhân khác.

Tại hội nghị, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí lập danh sách chính thức 60 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)