Your Website Title
Ban pháp chế HĐND huyện giám sát việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thị trấn Chi Lăng
Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Chau Chanh Đô Ra – Phó Ban pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn vừa có buổi giám sát công tác ban hành và tổ chức thực hiện quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực ANTT, phòng chống tệ nạn xã hội tại thị trấn Chi Lăng. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Huỳnh Kim Thắm – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn cùng các ngành có liên quan.

Responsive image

Tại buổi  làm việc, Đoàn được nghe báo cáo kết quả công tác ban hành và tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn đã thực hiện đúng theo quy định, số vụ có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, phòng chống TNXH tăng so với năm 2019 về số vụ và số người vi phạm .Theo đó, trong năm 2020, có 15 vụ vi phạm hành chính, liên quan 28 đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính, số tiền gần 70 triệu đồng. 
Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã tập trung thảo luận, phân tích những mặt đã làm được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp cụ thể để công tác ban hành và tổ chức thực hiện quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực ANTT, phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thị trấn đạt hiệu quả hơn.
Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Chau Chanh Đô Ra – Phó Ban pháp chế HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới UBND thị trấn điều chỉnh các hạn chế, thiếu sót trong báo cáo mà Đoàn giám sát đã chỉ ra; tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ để công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn ngày một đi vào nề nếp, đúng quy định; tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn làm tốt trong công tác phối hợp, quản lý. Công an thị trấn cần tăng cường hơn nữa công tác tham mưu cho UBND, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước và xử lý các vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn./.

Bích Hồng (Chi Lăng)