Your Website Title
Tịnh Biên lấy đột phá làm động lực phát triển
Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên xác định sẽ tập trung thực hiện các khâu đột phá đề ra trong nghị quyết nhằm tạo động lực cho sự phát triển, hướng đến mục tiêu trở thành đô thị sầm uất trong tương lai.

Responsive image

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên đã đề ra 3 khâu đột phá, là: phát triển hạ tầng giao thông và đô thị; chuyển đổi cây trồng gắn với phát triển dịch vụ, du lịch; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương. Với mục tiêu đó, huyện Tịnh Biên tận dụng mọi tiềm năng, lợi thế, biến khó khăn thành động lực để dần thay đổi bộ mặt của một huyện miền núi còn nhiều khó khăn.
Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp huyện Tịnh Biên phấn đấu chuyển đổi 4.000ha đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; xây dựng 100 sản phẩm OCOP đặc thù của địa phương phục vụ phát triển du lịch, đồng thời phấn đấu 50% sản phẩm này đạt chuẩn 3 sao và đến cuối năm 2025 có 3 sản phẩm đưa vào hệ thống phân phối quốc gia…
Về mục tiêu “trồng người”, Tịnh Biên sẽ chú trọng đến việc đổi mới mạnh mẽ, căn bản, toàn diện hoạt động giáo dục và đào tạo, hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bởi, nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, mở ra những điều kiện thuận lợi cũng như phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch. Với thế mạnh về du lịch tâm linh, du lịch sinh thái cùng phong cảnh hữu tình, Tịnh Biên đang sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển “ngành công nghiệp không khói”.
Xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của thế hệ cha anh, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân để tạo bước đột phá cho chặng đường mới. Trong đó, huyện biên giới sẽ phát huy nội lực, tận dụng tốt ngoại lực để thực hiện thắng lợi các khâu đột phá, chỉ tiêu trong nghị quyết, tạo nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Phan Hữu (Tịnh Biên)