Your Website Title
Huyện Tịnh Biên triển khai Chương trình công tác năm 2020
Sáng ngày 07/01, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm 2020. Ông Nguyễn Thành Huân- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá sát thực những kết quả đạt được của huyện trong năm 2019. Theo đó, năm 2019, kinh tế- xã hội của huyện Tịnh Biên tiếp tục phát triển ổn định. Trong số 18 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, huyện đã thực hiện đạt và vượt 16 chỉ tiêu. Điểm nổi bật của huyện trong năm  qua là  tích cực chỉnh trang đô thị, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV; phát triển hạ tầng giao thông; chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ đất lúa kém chất lượng sang liên kết doanh nghiệp bao tiêu trồng đậu phộng; thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,46%, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định; giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc ở địa phương. 
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, huyện Tịnh Biên phấn đấu đạt giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 125 triệu đồng/1ha đất canh tác; tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn 84 tỷ đồng; quy mô dân số đạt 122.578 người; số lao động được giới thiệu, giải quyết việc làm 4.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đạt 46%;  tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 96,22% dân số; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; thu gom chất thải rắn ở trục chính đô thị đạt 98%; tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Triển khai thực hiện tốt chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để thu hút vốn đầu tư, từng bước hình thành các doanh nghiệp, phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả; thực hiện tốt phong trào thi đua “Tịnh Biên chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.v.v...
Để thực hiện đạt mục tiêu trên, ông Nguyễn Thành Huân- Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tuyên truyền, bồi dưỡng, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, khen thưởng chính xác, kịp thời để cổ vũ động viên, nhân rộng các mô hình tiên tiến qua các phong trào thi đua,làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị và cá nhân; tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, đều khắp, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trong năm 2020.
Dịp này, có nhiều tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng “ Hoàn thành xuất nhiệm vụ năm 2019”./.

Thu Nga