Your Website Title
Tịnh Biên phát động phong trào thi đua năm 2021
Ngày 5/3/2021, BTV LĐLĐ huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị triển khai các mặt công tác trọng tâm và phát động phong trào thi đua năm 2021 cho các công đoàn cơ sở trực thuộc trên địa bàn huyện.

Responsive image

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các nội dung như: hướng dẫn cũng cố tổ chức công đoàn; công tác tài chính, quản lý hồ sơ, sổ sách công đoàn; công tác thi đua khen thưởng; việc triển khai thực hiện các mô hình tiên tiến trong tổ chức công đoàn và công tác cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên cũng như thẻ công đoàn…
Riêng đối với phong trào thi đua năm nay được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn một từ ngày 1/1 đến 30/4 và giai đoạn 2 từ ngày 1/5 đến 31/12 với các hoạt động cụ thể như: 100% Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tổ chức công đoàn; Hướng dẫn tổ chức thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt trên 75%; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên ở khu vực ngoài nhà nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn; Phấn đấu trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa. Kiện toàn bộ máy làm công tác An toàn vệ sinh lao động, phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, trong năm không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng, chết người. Tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…
BCH LĐLĐ huyện kêu gọi toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong huyện tích cực phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục thi đua sôi nổi, đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2020-2025.
Hội nghị lần này cũng chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid – 19, cho nên công tác triển khai các mặt công tác trong năm cho các công đoàn cơ sở đã được ban thường vụ LĐLĐ huyện chia thành nhiều đợt để triển khai cho từng khối công đoàn cơ sở trực thuộc nhằm tránh tập trung đông người./.

Thanh Thiện (Tịnh Biên)