Your Website Title
Huyện Tịnh Biên triển khai kế hoạch hỗ trợ chính sách người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19
Sáng ngày 11/5/2020, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-CP ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện.

Responsive image

Đến dự, có đồng chí Bùi Thiện Tâm – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; ông Trần Bá Phước – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện và UBND 14 xã, thị trấn.
Theo đó, UBND huyện Tịnh Biên đã khẩn trương thành lập Ban Điều hành thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 trên địa bàn; đồng thời phân công cụ thể từng thành viên phụ trách địa bàn đôn đốc, kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong đợt hỗ trợ đại dịch Covid – 19 lần này, trên toàn địa bàn huyện có trên 540 người có công với Cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, trên 4.420 người được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng và trên 8.850 người thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Với tổng kinh phí hỗ trợ trên 14 tỷ đồng; dự kiến việc cấp phát chính sách sẽ hoàn thành vào khoảng giữa tháng 5/2020, nhằm chia sẽ những khó khăn, bảo đảm cuộc sống của người dân, người lao động, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện, góp phần ổn định an sinh xã hội, từng bước khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới./.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)