Your Website Title
Kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Tịnh Biên khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 10 (bất thường) để tiến hành thủ tục biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, các đại biểu đã thống nhất đơn xin thôi chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện (khóa XI) đối với ông Nguyễn Văn Tứ. Đồng thời, bầu bổ sung ông Hồ Văn Ên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Tịnh Biên, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Biểu quyết thông qua đơn xin thôi giữ chức danhTrưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XI của ông Lưu Văn Đạo, bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Tứ giữ chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 -2021. Đồng thời, biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Tịnh Biên, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Công Trường - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Tịnh Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện và ông Lê Ngọc Tấn - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực Tịnh Biên. HĐND huyện cũng biểu quyết phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2019./.

 

                                      Tin: Thu Nga - Ảnh: Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)