Your Website Title
Tịnh Biên: Thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội biên giới.
Trong năm qua, ngoài việc thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, chương trình phát triển kinh tế - xã hội biên giới cũng được quan tâm, thực hiện đạt hiệu quả cao, 04 xã, thị trấn biên giới của huyện đều được đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ biên giới; điện, đường, trường, trạm được đầu tư nâng cấp; nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã được nhựa hoá, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ăn ở, đi lại, học hành của người dân trong vùng, phục vụ tốt nhu cầu dân sinh, góp phần đảm bảo ổn định an ninh biên giới.

Bên cạnh đó, các chương trình phát triển kinh tế- văn hoá- xã hội khu vực biên giới cũng được quan tâm đầu tư như: phát triển kinh tế cửa khẩu, khai thác lợi thế kinh tế biên giới đạt trên 32 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng giao thương, đưa hàng Việt Nam tiếp cận thị trường Campuchia; hỗ trợ phát triển làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống trong đồng bào dân tộc khmer; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp vốn cho người nghèo, các chính sách hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc khmer đạt trên 10 tỷ đồng. Các xã, thị trấn biên giới đã thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm chính sách an sinh xã hội đến người dân như: hỗ trợ nhà ở, giúp vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, tạo việc làm cho lao động nông thôn, cấp thẻ BHYT…

Trong năm qua, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế biên giới đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực, 100% hộ nghèo đều được tiếp cận các chương trình ưu đãi của Chính phủ, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện./.

 

 

           Thu Nga