Your Website Title
HĐND tỉnh An Giang khảo sát thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện Tịnh Biên
HĐND tỉnh An Giang do ông Đoàn Tấn Kiết – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với UBND huyện Tịnh Biên khảo sát, giám sát về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2019. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Thiện Tâm – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thành Huân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Responsive image

Tại buổi giám sát, đoàn đã được nghe địa phương báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ của 03 tháng còn lại. Nhìn chung trong 09 tháng qua huyện Tịnh Biên đã thực hiện đạt và vượt 10/18 chỉ tiêu của Nghị quyết như: Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi; tỷ lệ học sinh bỏ học; tỷ lệ đào tạo nghề lao động nông thôn; tỷ lệ giường bệnh trên 01 vạn dân; tỷ lệ hộ dân sử dụng thủy kế; tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị và xây dựng nông thôn mới… Ngoài ra, UBND huyện cũng đã xây dựng Kế hoạch thực hiện 78 đầu công việc trọng tâm và giao chỉ tiêu đặc thù cho các ngành, xã thị trấn; kết quả có 43 đầu công việc đã hoàn thành, 35 đầu công việc đang thực hiện.
Sau khi được nghe địa phương báo cáo đoàn giám sát của tỉnh đã đặt nhiều câu hỏi và những vấn đề cần làm rõ đối với UBND huyện. Qua đó, Chủ tịch UBND huyện và các thành viên tiếp đoàn giải trình những vấn đề của đoàn đặt ra. Đồng thời, cũng kiến nghị đến đoàn giám sát của tỉnh trong thời gian tới về các vấn đề như: Đề nghị tỉnh quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ địa phương thực hiện hoàn thành và công nhận xã An Phú đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020; tỉnh cần sớm cho chủ trương để huyện triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Núi Cấm, với hạng mục trên 140 tỷ đồng và có giải pháp chuyển đổi công năng của Khu Siêu thị miễn thuế Tịnh Biên.

Responsive image

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, ông Đoàn Tấn Kiết – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới địa phương sớm bổ sung hồ sơ, số liệu hoàn chỉnh báo cáo gửi về Thường trực HĐND tỉnh; thường xuyên quan tâm kiểm tra giám sát công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân; đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý khai thác tài nguyên trái phép; đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính từ huyện đến cơ sở; nâng cao chất lượng xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới; đặc biệt chú trọng công tác an ninh biên giới và phòng, chống buôn lậu trên địa bàn./.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)