Your Website Title
Huyện tịnh biên triển khai thực hiện đề án thuê thiết bị kết nối hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn huyện
Thực hiện Đề án thuê thiết bị kết nối hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn huyện Tịnh Biên giai đoạn 2020 - 2024 đã được Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020.

Theo Đề án được phê duyệt tổng số sẽ lắp đặt 147 vị trí với 237 thiết bị camera, trong đó tuyến quốc lộ 91 được 41 vị trí với 78 camera, tuyến đường tỉnh 955A được 26 vị trí với 46 camera và các tuyến đường chính trên địa bàn huyện.

Responsive image

Ảnh: Các camera đã được lắp đặt do xã hội hóa trên địa bàn huyện

Thực trạng vừa qua một số địa phương đã vận động xã hội hóa lắp đặt camera trên một số tuyến đường, trên cơ sở đó, huyện sẽ tiến hành lắp đặt thiết bị trên các trục đường chính đảm bảo đồng bộ do Công an huyện quản lý điều hành, các thiết bị đã lắp đặt trước đây sẽ di dời sang các tuyến đường phụ, đảm bảo yêu cầu trên toàn địa bàn huyện đều lắp đặt thiết bị giám sát camera an ninh
Việc triển khai Đề án này được sự đồng tình ủng hộ rất lớn của quần chúng nhân dân địa phương, góp phần tạo thêm niềm tin trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông./.

Vương Long Hùng