Your Website Title
Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện giám sát công tác hòa giải cơ sở, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại xã Thới Sơn
Ngày 6/11/2019, Đoàn giám sát Ban pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện do ông Trương Hữu Tiền - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo, Trưởng ban pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn vừa đến giám sát công tác hòa giải cơ sở, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại xã Thới Sơn.

Responsive image

Theo báo cáo của UBND xã Thới Sơn về công tác hòa giải cơ sở, khiếu nại, tố cáo, từ năm 2018 đến tháng 10 năm 2019, xã đã ban hành và triển khai 04 kế hoạch và tuyên truyền phổ biến các văn bản luật có liên quan được 04 cuộc, có 105 người dự nghe. 04 tổ hòa giải tiếp nhận và hòa giải thành 20 đơn dân sự. Về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí: UBND xã đã ban hành 03 kế hoạch, tổ chức triển khai, quán triệt được 02 cuộc, có 46 lượt người tham dự; chủ động xây dựng các kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên, kết quả chưa phát hiện trường hợp vi phạm. Song song đó, Đoàn cũng xem xét quy trình hòa giải, kiểm tra các hồ sơ, sổ sách có liên quan.
Phát biểu kết luận, ông Trương Hữu Tiền - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo, Trưởng ban pháp chế HĐND huyện đánh giá cao kết quả đạt được của địa phương trong thời gian qua, nhất là hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải và ghi nhận những ý kiến đề xuất của địa phương. Bên cạnh đó, ông yêu cầu xã phân tích số liệu bổ sung vào báo cho theo những ý kiến của các thành viên đoàn giám sát; kiện toàn kịp thời tổ hòa giải, chọn người có uy tín cao, có trình độ, năng lực làm thành viên và tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp để đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới./.

 

Ngọc Tú – (Tịnh Biên)