Your Website Title
Chủ tịch UBND huyện làm việc với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện
Ông Nguyễn Thành Quân – Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, cùng đi với đoàn có lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn huyện.

Description: C:\Users\MinhHung\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\03.jpg

Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, sau khi đi khảo sát thực tế cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho việc dạy và học… nghe lãnh đạo 02 Trung tâm báo cáo nhanh về một số kết quả hoạt động cũng như nêu những hạn chế, đề xuất, kiến nghị một số vấn đề khó khăn và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Quân yêu cầu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tích cực phối hợp với các ngành chức năng xây dựng chỉ tiêu đào tạo nghề hàng năm; mở các lớp đào tạo nghề nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu của người lao động tại địa phương. Đối với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu và bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên, đối tượng Đảng trong toàn Đảng bộ huyện, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Description: C:\Users\MinhHung\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\01.jpg

Dịp này, đoàn cũng đã đến làm việc với Ban Quản lý khu di tích Miếu Bà Chúa xứ Bàu Mướp về công tác quy hoạch, sắp xếp lại bãi đỗ xe và kiót kinh doanh nhằm tạo điều kiện để tiểu thương có được chỗ, nơi mua bán ổn định./.

 

Phan Hữu (Đài TT Tịnh Biên)