Your Website Title
Phòng LĐTB- XH huyện thực hiện tốt chính sách người có công cách mạng
06 tháng đầu năm, Phòng LĐTB-XH huyện đã chi trả kịp thời cho 4.621 lượt đối tượng chính sách, tổng kinh phí trên 06 tỷ đồng; cấp phát quà tết cho trên 5.000 đối tượng chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, số tiền trên 02 tỷ đồng; cấp quà cho trên 4.000 đối tượng Bảo trợ xã hội và 8.572 lượt hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn, số tiền trên 03 tỷ đồng.

Đồng thời,  cất mới 16 căn nhà tình nghĩa theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ ở các xã: Thới Sơn, An Cư, Nhơn Hưng và thị trấn; cất 14 căn  nhà tình nghĩa từ nguồn “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”  cho 13 xã, thị trấn; 04 căn nhà từ nguồn vận động xã hội hóa hỗ trợ cho thị trấn Chi Lăng, xã Thới Sơn và xã Núi Voi.

Ngoài ra, còn đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét 20 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ (đợt 1/2018) và 19 hồ sơ đổi Bằng Tổ quốc ghi công; 02 hồ sơ Mẹ VNAH ở thị trấn Tịnh Biên, Thới Sơn; bổ sung 10 hồ sơ Mẹ Việt Nam anh hùng đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét công nhận; cấp phát trợ cấp một lần theo Quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ cho 119 đối tượng, với kinh phí gần 200 triệu đồng; cấp phát trợ cấp tù đày, mai táng phí, dụng cụ chỉnh hình cho 61 đối tượng, số tiền trên 300 triệu đồng và tổ chức cho 107 đối tượng chính sách đi nghỉ dưỡng Hà Tiên, Phú Quốc và Vũng Tàu, Côn Đảo.

          Nhìn chung, các đối tượng chính sách đều được quan tâm chăm lo tốt, thụ hưởng kịp thời các chế ưu đãi của Nhà nước, đời sống ngày càng được nâng lên./.

 

 

Thu Nga