Your Website Title
Đài Truyền thanh huyện Tịnh Biên niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
Năm qua, Đài Truyền thanh huyện Tịnh Biên đã phát huy hiệu quả vai trò quan trọng trong việc chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Để nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương và phát triển sự nghiệp truyền thanh cơ sở, Đài Truyền thanh huyện Tịnh Biên đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo đối với hoạt động truyền thanh xã, thị trấn. Phân công cán bộ kỹ thuật bám sát địa bàn, hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương sử dụng hệ thống truyền thanh không dây, tiến hành kiểm tra hệ thống ăng ten phát sóng để có phương án duy tu, bảo dưỡng, nhất là trước mùa mưa bão.
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đài Truyền thanh huyện Tịnh Biên đã quan tâm, chú trọng sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh, nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở. Trong năm qua, Đài Truyền thanh huyện Tịnh Biên tiếp tục duy trì thực hiện song song 02 chương trình phát thanh tiếng Kinh và tiếng Khmer, phát sóng 38 buổi/tuần, mỗi chương trình có thời lượng 30 phút trở lên. Kết cấu mỗi chương trình gồm từ 06 đến 08 tin, 01 chuyên mục và 01 bài phản ánh sự kiện chính trị của huyện và các xã – thị trấn. Đã sản xuất và lên sóng được 730 chương trình phát thanh, với trên 7,000 tin (14 tin phỏng vấn), 672 bài, 142 chuyên mục, 15 câu chuyện truyền thanh. Đơn vị đã cộng tác 862 tin, 145 bài với Cổng Thông tin điện tử huyện Tịnh Biên. Đồng thời, lực lượng phóng viên của đơn vị còn cộng tác tin, bài với Báo An Giang; Đài PT-TH An Giang; Cổng Thông tin Điện tử An Giang...

Responsive image

Ngoài ra, để tuyên truyền cho nhân dân hiểu và nắm bắt được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, những nhân tố mới tích cực, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, Đài còn thực hiện các chuyên mục như: Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chuyên mục Thi đua yêu nước, Chuyên mục An toàn giao thông, Chuyên mục Nhà nông, Chuyên mục Chính sách Pháp luật...
Để có được những kết quả đó, Đài Truyền thanh huyện Tịnh Biên đã xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền từng tháng, theo hướng trọng tâm, nhằm phản ánh kịp thời những sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước và những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Công tác thông tin tuyên truyền luôn đảm bảo chính xác, kịp thời, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, mang tính thiết thực, hiệu quả cao. Chất lượng các chương trình không ngừng được nâng lên, có nhiều đổi mới, luôn tạo ra được tính hấp dẫn bởi sự đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung, được tập trung trên cả 02 mặt: Tuyên truyền, biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời phê phán những quan điểm, những biểu hiện sai trái, những vi phạm pháp luật.

Responsive image

Năm 2020, kỷ niệm lần thứ 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020), là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện quan trọng của địa phương và đất nước. Do đó, cán bộ, nhân viên Đài Truyền thanh huyện Tịnh Biên và các Đài Truyền thanh cơ sở tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện vững về bản lĩnh chính trị, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cung cấp những thông tin chính xác, bổ ích tới người dân. Xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tịnh Biên./.

Phan Hữu (Tịnh Biên)