Your Website Title
Tân Lập tổ chức lễ khai giảng lớp huấn luyện dân quân tự vệ xã năm 2019
Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Lập vừa tổ chức khai giảng lớp huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ xã năm 2019. Đến dự, có đồng chí Lâm Văn Thiện – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tân Lập, cùng các ban, ngành, đoàn thể xã và 32 chiến sĩ dân quân tự vệ xã cùng tham dự.

Responsive image

Trong thời gian 07 ngày từ ngày 09 đến ngày 17/5/2019 các đồng chí dân quân tự vệ xã được tham gia huấn luyện về chính trị và quân sự. Nội dung huấn luyện nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, thành thạo các nội dung về kỹ thuật, chiến thuật và biết sử dụng tốt các loại vũ khí trong chiến đấu, như: Quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; Những nội dung cơ bản pháp luật về nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh, dự bị động viên... Về huấn luyện quân sự, học viên học các nội dung như: Đội hình cơ bản của Tiểu đội, Trung đội; Binh khí và quy tắc bắn súng bộ binh; Bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh; Tập ném lựu đạn bài 01; Hiểu biết và sử dụng thuốc nổ.

           Đợt huấn luyện này, nhằm giúp cho chiến sĩ dân quân tự vệ xã Tân Lập hiểu được vị trí, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn, chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch. Biết sử dụng các loại vũ khí được trang bị, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua đó, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

                                                                                    

Bích Vân (Tân Lập)