Your Website Title
Diễn đàn trẻ em huyện Tịnh Biên năm 2019
Khởi động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 20/5/2019 về tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Tịnh Biên năm 2019 tại trường THCS Cao Bá Quát, thị trấn Chi Lăng vào lúc 07 giờ, ngày 08 tháng 6 năm 2019 (thứ Bảy), với chủ đề: “Trẻ em với các vấn đề của trẻ em”.

Diễn đàn sẽ tạo cơ hội cho trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về các vấn đề có liên quan đến trẻ em theo chủ đề của Diễn đàn. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành và cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ các quyền cơ bản của trẻ em. Tạo môi trường giao lưu an toàn, lành mạnh có sự tham gia, đóng góp của trẻ em. 100% trẻ em tham gia Diễn đàn được cung cấp thông tin, được trang bị kỹ năng làm việc nhóm và tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề có liên quan đến trẻ em; 100% câu hỏi, kiến nghị của trẻ em được lãnh đạo địa phương tiếp thu, trả lời, xem xét giải quyết;

Responsive image

Ảnh minh họa

Hình thức tổ chức của Diễn đàn gồm 05 hoạt động chính bao gồm: Tự giới thiệu; Góc truyền thông; Chọn tác phẩm thuyết trình; Trình bày tiểu phẩm liên quan đến chủ đề Diễn đàn trẻ em và Giao lưu, đối thoại với lãnh đạo huyện.

Đây là một trong những hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em năm nay và sẽ tập trung truyền tải những nội dung thông điệp rất ý nghĩa như: Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau; tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em; lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động; mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em; hãy gọi 111 để bảo vệ trẻ em.

Phương Ánh