Your Website Title
Phòng văn hóa thông tin huyện tổ chức tập huấn về kỷ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý tình huống cho đội ngũ tình nguyện viên du lịch
Sáng ngày 30/7/2020 tại Phòng họp Khối cơ quan cấp huyện, Phòng Văn hóa Thông tin huyện phối hợp với Phòng Quản lý Du lịch – Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức tập huấn về kỷ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý tình huống cho đội ngũ tình nguyện viên du lịch

Responsive image

Ảnh: Khai mạc buổi tập huấn kỹ năng giao tiểp tại Phòng họp khối cơ quan cấp huyện

 Nhằm tạo tiền đề căn bản cho cho lực lượng tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn huyện. Giảng viên Thạc sỹ Nguyễn Hồng Vương – Trường Cao đẳng du lịch Sài Gòn đã trực tiếp báo cáo các nội dung thiết thực trong việc giao tiếp, ứng xử và xử lý tình huống cho đội ngũ tình nguyện viên du lịch, tham dự có 32 đại biểu của các đơn vị quản lý Khu du lịch, điểm tham quan, các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ du lịch và lực lượng công chức, viên chức phụ trách văn hóa của các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị ngành huyện về tham dự.

Vương Long Hùng